Контакти

    Тел.: 070013338 | 0877007152 | 02 9831039

    Email: [email protected]

    “Автомания” се намира на адрес 2226 Гурмазово, ул. „Гурмазовско шосе“ 20. Сервизът осигурява добре осветено, чисто и подредено пространство, професионални инструменти, машини, крикове и повдигачи – всичко което ви е нужно, за да обслужите или ремонтирате своята кола.